Само каталог

 • Присъствие в каталога
 • Контролен панел
 • Добавяне на услуги
 • НЯМА възможност за управление на множество обекти през един акаунт
 • НЯМА база данни за автомобилите на клиентите
 • НЯМА база данни за управление на ремонтите
 • НЯМА нива за достъп и управление на персонала
 • НЯМА възможност за създаване на VIN профили

Бизнес

 • Присъствие в каталога
 • Контролен панел
 • Добавяне на услуги
 • Възможност за управление на множество обекти през един акаунт
 • База данни за автомобилите на клиентите
 • База данни за управление на ремонтите
 • Нива за достъп и управление на персонала
 • Възможност за създаване на VIN профили